Aktywność zagraniczna

Członkostwo w EBTN

Od roku 1996, członkostwo WIB w European Financial Services and Training Association, EBTN:

 • udział we władzach głównych organizacji, w tym w roli wiceprezesa (2003-2006 oraz obecnie, od 2014 r.),
 • pełnienie ważnych funkcji w kluczowych komitetach organizacji, w tym rola Przewodniczącej Komitetu Akredytacyjnego EBTN (2003-2007), który sprawuje nadzór nad European Foundation Certificate in Banking, EFCB (będący częścią Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej).


European Financial Services and Training Association, EBTN

EBTN Award 2012

 

Współpraca z EFPA

W latach 2006-2008, przygotowując wprowadzenie certyfikacji EFPA do Polski,  WIB był obserwatorem w European Financial Planning Association, EFPA:

 • WIB był partnerem w Projekcie EFA EFPA (ang. European Financial Advisor EFPA), finansowanym z Programu Leonarda da Vinci UE, poświęconym opracowaniu profilu kompetencyjnego Europejskiego Doradcy Finansowego EFA.
 • W roku 2009 był członkiem tej organizacji oraz uzyskał akredytację do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminu europejskiego certyfikatu European Financial Advisor oraz do przeprowadzania tego egzaminu w okresie przejściowym. Wiceprezes WIB zasiadała w Radzie Dyrektorów EFPA oraz w Komitecie Standardów Kwalifikacyjnych EFPA.
 • Od 2010 członkostwo w EFPA, prowadzenie egzaminów, wydawanie certyfikatów EFPA oraz dbałość o standard EFPA, w tym monitoring wymogu stałego rozwoju zawodowego, zostały przekazane do założonej przez WIB samodzielnej Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska. WIB pozostaje organizacją akredytowaną do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów EFPA.

Wytyczne dla oceny wiedzy i kompetencji doradców finansowych w ramach MiFID II

European Financial Planning Association, EFPA

 

Partnerzy zagraniczni

Realizując swoją działalność statutową, wykorzystując swoje bardzo dobre relacje międzynarodowe, WIB współpracował i współpracuje z wieloma partnerami zagranicznymi, w tym m.in.:

 • ATTF Luxemburg (4 Europejskie Edycje Konkursu BANRISK, 20 krajów, 120 banków, 280 bankowców ),
 • Azerbaijan Bank Training Centre (projekt doradczy wdrażający EFCB i wspierający rozwój Instytutu),
 • BankAkademie, Banking Education and Examination Centre, Wiedeń, Austria (wspólny projekt szkoleniowo-certyfikującu dla doradców finansowych jednego z największych banków w Polsce),
 • Egyptian Banking Institute, Bank Centralny Egiptu (Konkurs BANRISK, specjalistyczne szkolenia bankowe),
 • Experian Scorex (specjalistyczne warsztaty z udziałem ekspertów zagranicznych),
 • Financial Services Volunteer Corps (specjalistyczne szkolenia prowadzone przez polskich trenerów w krajach trzecich),
 • Instituto de Formacao Bancaria, Portugalia (5 wizyt studyjnych dla menedżerów polskich banków)
 • the Kellogg Graduate School of Management, USA (wyjazdy studyjne i seminaria zarządcze dla kadry zarządzającej banków w Polsce),
 • KPMG, USA (pierwsze szkolenia z udziałem trenerów zagranicznych dla polskich bankowców),
 • Moody´s Investors Service Ltd., Moody´s KMVÔ (4 Europejskie Edycje Konkursu BANRISK, 20 krajów, 120 banków, 280 bankowców),
 • National Center for the Training of Bank Personnel, Ukraine (specjalistyczne szkolenia bankowe),
 • Partners For Financial Stability Programme (specjalistyczne szkolenia prowadzone przez polskich trenerów w krajach trzecich).

 

Projekt Triple E

Warszawski Instytut Bankowości jest Koordynatorem Metodologicznym Projektu europejskiego projektu "Triple E" - „Kwalifikacje z Potrójnym E”.  Inicjatorem projektu jest największa organizacja instytutów bankowych European Banking & Financial Services Training Association EBTN. W projekcie uczestniczy 18 organizacji z: Belgii, Grecji, Malty, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji,  Wielkiej Brytanii i Włoch.

Więcej o projekcie Triple E

Standard Triple E

Zakończenie opracowywania wytycznych dla Standardu Triple E