Zespół WIBKrzysztof Kokot - Prezes Zarządu
 
Mariola Szymańska-Koszczyc - Wiceprezes Zarządu
 
Waldemar Zbytek - Wiceprezes Zarządu
 
Małgorzata Gromiec - Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
 

Joanna Grobelny - Menedżer Projektów Szkoleniowych, Menedżer Projektu BANRISK - Liga Akademicka
                                    Magdalena Bińkowska - Organizator Szkoleń   
   
 
 
 
Urszula Szulc - Menedżer Marketingu, Dyrektor Projektu BAKCYL, Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości
 
Magdalena Więcek - Koordynator Projektu BAKCYL
 
Alicja Zaczek-Żmijewska  - Specjalista ds. Projektów Edukacyjnych
 
Paweł Charkiewicz - Specjalista ds. Marketingu
 
Tomasz Jankowski - Główny Księgowy
 
Andrzej Szczepankowski - Kierownik ds. Organizacji i Administracji
 
Piotr Zgódka - Inform 
                                 
                                     Anna Maria Iwańska 
    
 
ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Zakład WIB:
 
dr Lech Kurkliński - Dyrektor Ośrodka
 
  prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz - Sekretarz Naukowy