Publikacje

Raporty o sytuacji ekonomicznej banków - BANKI

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2018 jest kolejnym, już dwudziestym szóstym wydaniem ważnej publikacji środowiska bankowego, oceniającej kondycję sektora bankowego w minionym roku, warunki ekonomiczne jego działania oraz szanse i wyzwania na przyszłość.

Autorzy: dr Mariusz Zygierewicz. Joanna Tylińska, Katarzyna Pawlik

Raport dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej.

Warszawa 2019

Raporty o sytuacji ekonomicznej banków - BANKI

Coroczne wydanie raportu środowiska bankowego oceniającego kondycję sektora bankowego w minionym roku, przygotowywane przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich.

Autorzy: dr Mariusz Zygierewicz. Joanna Tylińska, Katarzyna Pawlik

Raport dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej.

Warszawa 2018

Raport-Wpływ zmian technologicznych ma pracowników sektora bankowego.

     

Raporty o sytuacji ekonomicznej banków - BANKI 


Coroczne wydanie raportu środowiska bankowego oceniającego kondycję sektora bankowego w minionym roku, przygotowywane przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich.

Autorzy: dr Mariusz Zygierewicz. Joanna Tylińska, Katarzyna Pawlik

Raport dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej.

 

 

 

 

Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym

ryzyko regulacjiAutor: Stanisław Kasiewicz
Recenzent: prof. dr hab. Jan Monkiewicz
Wydawca: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego 
Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości
Warszawa 2016

 

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego

Autorzy: Michał Polasik, Karolina Przenajkowska
Wydawca: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości
Warszawa 2013

 

Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji

Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji

Autorzy: Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer
Wydawca: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości
Warszawa 2014

 

Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych

Zarządzanie ryzykiem - Heinz RiehlWystarczającą zachętą do lektury książki Heinza Riehla dla wszystkich, zainteresowanych realnym światem finansów mogłaby być jego biografia. Ponad 35 lat pracy w globalnej instytucji finansowej, jaką jest Citibank, oraz jego aktywność profesorska i ekspercka, wydają się wystarczającą rekomendacją. (...)

Autor: Heinz Riehl
Warszawa 2001 r.

Zamówienie można składać telefonicznie: 602 270 082 lub mailem aszczepankowski@wib.org.pl - Andrzej Szczepankowski. Prosimy o podanie adresu do wysyłki i danych do faktury

 

Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?

Sektor bankowyAutorzy: Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Monika Marcinkowska
Wydawca: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości
Warszawa 2012

 

 

Szok regulacyjny, a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego

Szok regulacyjnyPublikacja jest spojrzeniem na obecny i przyszły kształt bankowości w Polsce, przez pryzmat wpływu wdrażanych i przygotowywanych regulacji dotyczących sektora bankowego. 
Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński
Recenzent: Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Warszawa 2012

Publikacja dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej

 

W