O WIB

WIB jest nowoczesną i profesjonalną firmą szkoleniowo-doradczą. Niemal od początku przemian gospodarczych w Polsce uczestniczyliśmy w budowie kwalifikacji polskiego systemu bankowego.  Współtworzymy infrastrukturę nowoczesnego systemu usług finansowych w naszym kraju.

EDUKACJA


Podstawowym filarem działalności WIB są  projekty szkoleniowe, realizowane w formule otwartej i na zlecenie, jako indywidualne rozwiązania dla każdego Klienta. Oferujemy różnorodne formy i metody: szkolenia stacjonarne, e-learning, webinary. Prowadzimy szkolenia przygotowujące do uznanych certyfikatów zawodowych.
Dla młodzieży realizujemy Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, w którym wolontariusze z banków prowadzą lekcje w szkołach, dla studentów Konkurs FINSIM – Liga Akademicka wykorzystujący grę symulacyjną.  
Poprzez ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego prowadzimy działalność o charakterze naukowo-badawczym i analitycznym.

JAKOŚĆ

 • Orientacja na potrzeby Klienta, dbałość o szczegóły, stałe doskonalenie się
 • Ponad 17 tys. osobodni szkoleniowych, blisko 63 tys. uczestników – pracowników sektora usług finansowych w 3,5 tys. szkoleń.
 • Średnia ocena trenerów WIB – 4,7 (w skali 1:5)
 • Certyfikat ISO 9001-2008, utrzymywany od 2006 roku.
 • Akredytacja ZBP, EBTN, EFPA
 • Stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS.
 • Nagroda EBTN Awards 2012 za „stałe i cenne wsparcie działań EBTN przez WIB oraz zrozumienie i umiejętność przekształcania różnorodności członków EBTN we wspólne europejskie cele”
 • Tytuł laureata dla projektu BAKCYL w konkursie Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu 2014

PARTNERSTWO

 • Akredytacja w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, w europejskim systemie EFCB oraz przez Europejskie Stowarzyszenie Planowania Finansowego EFPA
 • Członek-założyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 • Członek European Banking & Financial Services Training Association, EBTN,  zrzeszającego wiodące instytutu bankowe z 40 krajów