LISTA SZKOLEŃ OTWARTYCH

Adekwatność kapitałowa oraz zarządzanie płynnością – zmiany w świetle Bazylei III i CRR/ CRDIV
Bazylea III/ CRR, czyli co się zmieniło w podejściu do wyliczania wymogów kapitałowych
21.11.2019 - 21.11.2019
Analiza finansowa banku spółdzielczego
Czyli jak ocenić kondycję banku spółdzielczego?
Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego
Czyli jak osiagnąć sukces sprzedażowy w branży finansowej
Drzwi otwarte FINSIM 4.0
Sprawdź, jak zarządza się wirtualnym bankiem!
Dystrybucja ubezpieczeń - nowe przepisy i nowe wyzwania!
Jak IDD i Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń zmienią rynek?
Efektywny system zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej - warsztaty
Uwzględnienie wpływu nowelizacji rekomendacji D i M KNF na zarządzanie ryzykiem operacyjnym
14.12.2019
Egzamin ECB EFCB 3E
2 w 1, czyli certyfikat europejski i stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej
Europejskie Studium Bankowości EFCB 3E
2 w 1: certyfikat europejski i stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego; 40h konsultacji z trenerami
FINSIM 4.0 nowoczesna symulacja zarządzania bankiem
Nauka przez doświadczenie - wirtualny bank - prawdziwe wyzwania
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Kurs e-learningowy uwzględnia zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r.
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Czyli sposoby zarządzania portfelem restrukturyzacyjnym i pojedynczym klientem
Rozpatrywanie reklamacji przez instytucje rynku finansowego – problemy praktyczne
Czyli co w procesie reklamacji zmieniło się w 2018 roku
14.11.2019
Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym
Czyli na co zwrócić szczególną uwagę w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym?
Scoring kredytowy w banku spółdzielczym – warsztaty praktyczne
Możliwości wykorzystania scoringu kredytowego w bieżącej działalności BS oraz podstawowe zagadnienia związane z walidacją modeli
Stosowanie outsourcingu przez banki – aspekty prawne
Outsourcing w kontekście praktyki bankowej i podejścia KNF
Studium Dealerów Rynków Finansowych
W każdej edycji bardzo wysokie oceny uczestników; pod auspicjami ACI Polska
25.10.2019 - 29.05.2020
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III
Szkolenie wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla doradców bankowości prywatnej i osobistej
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I
Kurs e-learningowy na platformie #WIBmobilny, wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II
Kurs e-learningowy na platformie #WIBmobilny, wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla pracowników świadczących poradę ogólną w zakresie produktów inwestycyjnych
08.11.2019
Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV
Szkolenie wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla doradców bankowości prywatnej i zarządzania majątkiem
Trening kompetencji liderskich w sektorze finansowym
Czyli jak zostać efektywnym liderem na każdym szczeblu i w każdej organizacji?
Vademecum rynku kapitałowego z elementami makroekonomii i bezpieczeństwa obrotu
Rynek kapitałowy dla pracowników instytucji finansowych, którzy chcą lepiej poznać otoczenie biznesowe. Gra inwestycyjna
Wymogi Ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
Kurs wypełnia wymagania wynikające z Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
18.11.2019 - 19.11.2019
Zarządzanie ryzykiem kredytowym - najlepsza praktyka rynkowa a wymogi nadzorcze
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w rękach praktyka
Zarządzanie ryzykiem w domu maklerskim
Czyli jak spełnić wymóg oceny odpowiedniości członków zarządu, rad nadzorczych oraz kluczowych pracowników
Zarządzanie zespołami doradców klienta zamożnego
Czy można być jednocześnie dobrym doradcą i efektywnym menedżerem?
14.11.2019 - 15.11.2019
Zasady funkcjonowania banku komercyjnego - bankowość w pigułce
Prawdziwa piguła wiedzy bankowej: działa szybko (2 dni), pozostawiając długotrwałe efekty (wiedza + materiały szkoleniowe); lekkostrawna (przystępni trenerzy); rekomendowana przez początkujących bankowców (świetne recenzje)