LISTA SZKOLEŃ OTWARTYCH

17.12.2018 - 18.12.2018
Adekwatność kapitałowa oraz zarządzanie płynnością – zmiany w świetle Bazylei III i CRR/ CRDIV
Bazylea III/ CRR, czyli co się zmieniło w podejściu do wyliczania wymogów kapitałowych
Dyrektywa PSD2 i Centralna Baza Rachunków - w jaki sposób przygotować się na rewolucyjne zmiany w prawie?
przegląd i analiza zmian w prawie z uwzględnieniem Dyrektywy PSD2, Regulacyjnych Standardów Technicznych EUNB, projektu ustawy o Centralnej Bazie Rachunków
Dystrybucja ubezpieczeń - nowe przepisy i nowe wyzwania!
Jak IDD i Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń zmienią rynek?
Efektywny system zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej - warsztaty
Uwzględnienie wpływu nowelizacji rekomendacji D i M KNF na zarządzanie ryzykiem operacyjnym
15.12.2018
Egzamin ECB EFCB 3E
2 w 1, czyli certyfikat europejski i stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej
Europejskie Studium Bankowości EFCB 3E
2 w 1: certyfikat europejski i stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego; 40h konsultacji z trenerami
Finanse behawioralne - błędy i pułapki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Lepsze zrozumienie emocji i zachowań klienta to trafniejsze doradztwo.
FINSIM 4.0 nowoczesna symulacja zarządzania bankiem
Nauka przez doświadczenie - wirtualny bank - prawdziwe wyzwania
Krzywa dochodowości - konstrukcja i zastosowania w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej
Specjalistyczna wiedza w rękach doskonałego eksperta-praktyka
Obsługa transakcyjna przedsiębiorstw - czego brakuje bankowcom w codziennych relacjach?
Potrzeby klientów korporacyjnych – co bankowcy powinni wiedzieć o codziennym zarządzaniu płynnością. Czy oferty bankowości transakcyjnej spełniają oczekiwania firm?
Outsourcing - stosowanie w praktyce bankowej
Outsourcing - co wolno, a czego nie wolno w działalności bankowej
Studium Dealerów Rynków Finansowych
W każdej edycji bardzo wysokie oceny uczestników; pod auspicjami ACI Polska
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III
Szkolenie wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla doradców bankowości prywatnej i osobistej
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I
Kurs e-learningowy na platformie #WIBmobilny, wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II
Kurs e-learningowy na platformie #WIBmobilny, wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla pracowników świadczących poradę ogólną w zakresie produktów inwestycyjnych
Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV
Szkolenie wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla doradców bankowości prywatnej i zarządzania majątkiem
Studium Zarządzania Ryzykiem WIB
Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem - "świat według Bazylei III"
19.12.2018
Trening kompetencji liderskich w sektorze finansowym
Czyli jak zostać efektywnym liderem na każdym szczeblu i w każdej organizacji?
21.11.2018 - 22.11.2018
Vademecum rynku kapitałowego z elementami makroekonomii i bezpieczeństwa obrotu
Rynek kapitałowy dla pracowników instytucji finansowych, którzy chcą lepiej poznać otoczenie biznesowe. Gra inwestycyjna
Warsztaty dla analityków kredytowych: analiza ekonomiczno-finansowa mikro i MSP
Intensywne warsztaty z Supertrenerem WIB, które sprawią, że od teraz analiza ekonomiczno-finansowa mikro i MSP będzie szybka i efektywna
Wymogi Ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
Kurs wypełnia wymagania wynikające z Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
13.12.2018 - 14.12.2018
Zarządzanie zespołami doradców klienta zamożnego
Czy można być jednocześnie dobrym doradcą i efektywnym menedżerem?
Zasady funkcjonowania banku komercyjnego - bankowość w pigułce
Prawdziwa piguła wiedzy bankowej: działa szybko (2 dni), pozostawiając długotrwałe efekty (wiedza + materiały szkoleniowe); lekkostrawna (przystępni trenerzy); rekomendowana przez początkujących bankowców (świetne recenzje)