Wakacyjny Biuletyn Warszawskiego Instytutu Bankowości - lipiec 2019

Warszawski Instytut Bankowości - Logo

Już dzisiaj zapraszamy na jesienne edycje programów certyfikujących WIB. Istnieje możliwości częściowego dofinansowania kosztów udziału w poniższych programach.

 

Europejskie Studium Bankowości EFCB 3E

Zaczynamy:14 września 2019!

Certyfikacja EFCB 3E jest adresowana do pracowników instytucji finansowych i firm współpracujących z bankami oraz studentów, którzy wiążą swój dalszy rozwój zawodowy z sektorem finansowym. Osoba ubiegająca się o certyfikat europejski powinna wykazać się bazową wiedzą ogólnobankową, zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi opracowanymi przez międzynarodowy zespół ekspertów. Studium kończy się międzynarodowym egzaminem i otrzymaniem Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E i jednocześnie uprawnia do ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

 

Studium Dealerów Rynków Finansowych

Zaczynamy: 18 października 2019!

Certyfikacja dealerska określa wymogi profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu działalności dealerskiej na rynkach finansowych w Polsce, a także weryfikuje i potwierdza zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych dla uczestników rynków finansowych, pracujących w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Na zakończenie Studium Dealerów Rynków Finansowych uczestnicy przystępują do egzaminu i otrzymują Certyfikat Dealera WIB/ ACI Polska, sygnowany wspólnie przez WIB i Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska.

 

Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III (to już 45. edycja!)

Zaczynamy: 25 października 2019!

Wyróżnij się na rynku prestiżowym certyfikatem i potwierdź zgodność swoich kwalifikacji z wymaganiami regulacyjnymi. Doradcom finansowym w bankowości prywatnej, najlepszym doradcom bankowości osobistej i personalnej rekomendujemy udział w Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III, który potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem średniozamożnym/zamożnym, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz umiejętność pakietyzowania produktów finansowych w dostosowaniu do oczekiwań klienta. Na zakończenie Studium, uczestnicy przystępują do międzynarodowego egzaminu i zdobywają Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA, EFPA European Financial Advisor.

 

Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV

Zaczynamy: 8 listopada 2019!

Dla najlepszych. Udział w Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFP, poziom IV rekomendujemy posiadaczom certyfikatu EFPA EFA oraz najbardziej doświadczonym doradcom w segmencie bankowości prywatnej i zarządzaniu majątkiem, którzy chcą zdobyć i potwierdzić najwyższy poziom kompetencji zawodowych. Studium kończy się międzynarodowym egzaminem i otrzymaniem najwyższego Certyfikatu Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP, EFPA European Financial Planner.

 

WAŻNE:

Istnieje możliwości częściowego dofinansowania kosztów udziału w ww. programach. Dofinansowanie mogą uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Dofinansowanie usług rozwojowych można uzyskać we wszystkich województwach z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

Zapraszamy do kontaktu z opiekunem projektów:

Joanna Grobelny

Menedżer Projektów Szkoleniowych
tel. 22 182 31 71
kom. 664 907 205
e-mail: jgrobelny@wib.org.pl