Program "Bankowcy dla Edukacji" z Godłem "Teraz Polska"

Program "Bankowcy dla Edukacji" z Godłem "Teraz Polska" - Waldemar Zbytek, Prezes, Warszawski Instytut Bankowości (fot. Kamil Broszko / Teraz Polska)

Jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie - „Bankowcy dla Edukacji” został wyróżniony w XXIX edycji Konkursu „Teraz Polska”. Wspólny, edukacyjny projekt sektora bankowego, zainicjowany przez Związek Banków Polskich i realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości doceniono w kategorii „usługi”, a Branżowa Komisja Ekspertów przyznała jej aż 933 punkty na 1000 możliwych.

Do tegorocznej edycji Konkursu, w czterech kategoriach, zgłoszono blisko 100 podmiotów. Ostatecznie nieco ponad połowa zgłoszeń (55) została pozytywnie oceniona przez kapitułę – wśród wyróżnionych usług, obok Programu BdE, znalazło się jeszcze 10 innych projektów.

Waldemar Zbytek, Prezes, Warszawski Instytut Bankowości - Konferencja prasowa "Teraz Polska 2019"

- Przyznanie godła „Teraz Polska” dla Warszawskiego Instytutu Bankowości za Program „Bankowcy dla Edukacji” to dla nas szczególne wyróżnienie i ważny moment. To także kolejne, bardzo mocne potwierdzenie, że ten wspólny projekt sektora bankowego w Polsce, zainicjowany w 2016 r. przez Związek Banków Polskich oraz zbudowany w oparciu o strategiczne wsparcie naszych partnerów: Biura Informacji Kredytowej i Krajowej Izby Rozliczeniowej, to dziś nie tylko jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Według naszych badań z marca br., prawie połowa Polaków, deklaruje, że ich wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała. Jednocześnie, aż 65% ankietowanych postrzega wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa jako najtrudniejszą do przyswojenia. To wszystko w kontekście błyskawicznego rozwoju nowoczesnej gospodarki, w tym bankowości elektronicznej stawia przed nami nowe wyzwania względem wszystkich uczestników życia ekonomicznego. Stąd niezwykle ważne, aby razem z naszymi partnerami, konsekwentnie stawiać na merytoryczny i osobowy rozwój Programu - powiedział Prezes Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości - Waldemar Zbytek.

Warszawski Instytut Bankowości na Gali Teraz Polska 2019 (fot. Kamil Broszko / Teraz Polska)

Program „Bankowcy dla Edukacji” został wyróżniony ze względu, zarówno na wysoką jakość realizacji i wartość merytoryczną projektu, ale także szeroką, ogólnopolską skalę działania. Do końca 2020 r., inicjatywa dotrze bezpośrednio do blisko 1,5 miliona uczniów, studentów i seniorów.

Już dziś, aktywnie uczestniczy w niej ponad 1.200 bankowców-wolontariuszy oraz ponad 5.000 nauczycieli i wykładowców, którzy prowadzą lekcje i wykłady w ponad 6.000 placówek w całej Polsce – od szkół i gimnazjów, przez szkoły średnie, aż po uczelnie i Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Teraz Polska 2019 - Warszawski Instytut Bankowości - Michał Polak, Małgorzata Bielińska, Waldemar Zbytek, Urszula Szulc, Ariel Wojciechowski (fot. Kamil Broszko / Teraz Polska)

Partnerami Programu jest blisko 200 banków, firm infrastruktury bankowej oraz sektora finansowego, a także na mocy trójstronnych porozumień z ZBP i WIB ponad 400 samorządów różnego szczebla – od urzędów marszałkowskich po gminy.

Warto przypomnieć, że Godło „Teraz Polska” to kolejne wyróżnienie dla Programu BdE w ostatnich tygodniach. Na początku maja br. poziom organizacji jednego z projektów koordynowanych w ramach Programu tj. krajowego etapu "Europejskiego Quizu Finansowego" doceniła również Europejska Federacja Bankowa.

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Michał Polak
michal.polak@zbp.pl
(22) 48 68 119