Szkolenia z dofinansowaniem do 80% dla sektora finansowego (PO WER)

Warszawski Instytut Bankowości - Szkolenia z dofinansowaniem do 80% dla sektora finansowego (PO WER)

Warszawski Instytut Bankowości przygotował propozycję kilkunastu szkoleń, z których można skorzystać z dofinansowaniem do 80%, w ramach projektu Kompetencje dla sektorów, w programie PO WER. Szkolenia wprost odpowiadają na Rekomendację Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Wsparcie szkoleniowe skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze finansowym.

Etapy udzielenia wsparcia w ramach działania Kompetencje dla sektorów:

 1. Wypełnienie przez firmę zainteresowaną otrzymaniem dofinansowania zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow;
 2. Przekazanie Operatorowi dokumentów wskazanych w regulaminie rekrutacji;
 3. Weryfikacja możliwości udziału w projekcie przez Operatora;
 4. Określenie potrzeb edukacyjnych przedsiębiorstwa;
 5. Wybór usług rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), a w przypadku  braku usługi w BUR – przy współpracy z Operatorem - wybór usługi rozwojowej poza BUR;
  Zapraszamy do wyboru szkoleń WIB dostępnych w BUR: kliknij
 6. Refundacja kosztów usługi przez Operatora.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Renata Sieniawska
  Organizator Szkoleń w WIB
  tel. kom. 600 857 782
  mail: rsieniawska@wib.org.pl