Podpisanie porozumienia z Uczelnią Łazarskiego

Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego (EFPA Polska) i Uczelnia Łazarskiego 4 lipca 2018 uroczyście podpisały List Intencyjny ws. współpracy.

 

Na mocy podpisanego dokumentu wszystkie trzy instytucje deklarują współpracę w zakresie pracy dydaktycznej w ramach specjalności: Bankowość, prowadząca do Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E ma poziomie studiów I Stopnia i Doradztwo inwestycyjne, prowadząca do Certyfikatu Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego na poziomie studiów II stopnia.

Taka współpraca to ważny krok na rzecz dostosowywania standardów edukacji do wymogów współczesnego rynku pracy w sektorze finansowym.