LISTA SZKOLEŃ OTWARTYCH

Adekwatność kapitałowa oraz zarządzanie płynnością – zmiany w świetle Bazylei III i CRR/ CRDIV
Bazylea III/ CRR – co musimy zmienić w podejściu do wyliczania wymogów kapitałowych
Dyrektywa PSD2 i Centralna Baza Rachunków - w jaki sposób przygotować się na rewolucyjne zmiany w prawie?
przegląd i analiza zmian w prawie z uwzględnieniem Dyrektywy PSD2, Regulacyjnych Standardów Technicznych EUNB, projektu ustawy o Centralnej Bazie Rachunków
Efektywny system zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej - warsztaty
Uwzględnienie wpływu nowelizacji rekomendacji D i M KNF na zarządzanie ryzykiem operacyjnym
24.06.2017
Egzamin ECB EFCB 3E
2 w 1, czyli certyfikat europejski i stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej
23.09.2017 - 18.11.2017
Europejskie Studium Bankowości EFCB 3E
2 w 1: certyfikat europejski i stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego; 40h konsultacji z trenerami
Finanse behawioralne - błędy i pułapki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Lepsze zrozumienie emocji i zachowań klienta to trafniejsze doradztwo.
Kapitał wewnętrzny – praktyczne podejście do wyznaczania i zarządzania kapitałem wewnętrznym w kontekście wymagań nadzorczych
Rekomendacje praktyka, jak zmienić podejście do zarządzania kapitałem wewnętrznym pozostając w zgodzie z nowymi regulacjami nadzorczymi
Krzywa dochodowości - konstrukcja i zastosowania w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej
Specjalistyczna wiedza w rękach doskonałego eksperta-praktyka
Outsourcing - stosowanie w praktyce bankowej
Outsourcing - co wolno, a czego nie wolno w działalności bankowej
Regulacje MIFID II i MIFIR – prawo unijne i ich wdrożenie do prawa polskiego
Ochrona interesów klienta oraz zarządzanie procesem produktowym
20.10.2017 - 24.03.2018
Studium Dealerów Rynków Finansowych
W każdej edycji bardzo wysokie oceny uczestników; pod auspicjami ACI Polska
20.10.2017 - 10.02.2018
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II
17.11.2017
Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV
Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV
Vademecum rynku kapitałowego z elementami makroekonomii i bezpieczeństwa obrotu
Rynek kapitałowy dla pracowników instytucji finansowych, którzy chcą lepiej poznać otoczenie biznesowe. Gra inwestycyjna
Warsztaty dla analityków kredytowych: analiza ekonomiczno-finansowa mikro i MSP
Intensywne warsztaty z Supertrenerem WIB, które sprawią, że od teraz analiza ekonomiczno-finansowa mikro i MSP będzie szybka i efektywna
Zarządzanie ryzykiem modeli w kontekście wymagań nadzorczych, ze szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji W
Jak zarządzać ryzykiem modeli w sposób efektywny, bezpieczny i zgodny z najlepszymi praktykami
Zasady funkcjonowania banku komercyjnego - bankowość w pigułce
Prawdziwa piguła wiedzy bankowej: działa szybko (2 dni), pozostawiając długotrwałe efekty (wiedza + materiały szkoleniowe); lekkostrawna (przystępny trener); rekomendowana przez początkujących bankowców (świetne recenzje).