Samorządy

Edukacja ekonomiczna jest niezbędnym elementem przygotowania młodego człowieka do życia we współczesnym świecie. Dzięki takiej wiedzy jest on w stanie rozumieć zachodzące w świecie procesy oraz podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje, istotne nie tylko z punktu widzenia jego życia jako jednostki, ale także całego społeczeństwa.

Skuteczna realizacja powszechnej edukacji finansowej wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, jak i wszystkie instytucje odpowiedzialne za edukację.

Szczególna rola samorządów w zakresie edukacji oraz rola jaką odgrywa sektor bankowy w strukturze gospodarczej i ekonomicznej Polski, stały się podstawą porozumień o współpracy będących początkiem wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych.

Celem zawierania porozumień jest wspieranie działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów, skierowanych do dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Sektora Finansowego, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości.

  •  15 grudnia 2016 r. we Wrocławiu podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym. Sygnatariuszami dokumentu "Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów - współpraca sektora finansowego z samorządami" są Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Gmina Wrocław.

 

 

 

  • 30 stycznia 2017 r. 30 stycznia br. w Brzegu (woj. opolskie) podpisano pierwsze w Polsce porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej pomiędzy sektorem finansowym a średniej wielkości samorządem lokalnym. Sygnatariuszami dokumentu "Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży - współpraca sektora finansowego z samorządami" są Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Gmina Brzeg. Współpracę rozpoczęto, w dniu podpisania porozumienia, Konkursem Wiedzy Finansowej BAKCYL, przeprowadzonym wśród uczniów 4 brzeskich giimnazjach. Więcej informacji.