Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E

Czym jest?

  • Certyfikacja EFCB 3E została opracowana przez wiodące instytucje kształcenia bankowego z 17 krajów Europy, będące członkami EBTN (European Banking and Financial Services Training Association).
  • Certyfikacja w nowej formule obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. W ramach modyfikacji zostały zmienione wymogi egzaminacyjne w formie efektów uczenia się oraz dostosowano certyfikację do Standardu z Potrójnym E (Triple E Standard), który jest standardem jakościowym dla profesjonalnych kwalifikacji zawodowych w europejskim sektorze finansowym. Triple E European Foundation Certificate in Banking (Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E) jest pierwszą kwalifikacją, która uzyskała ten standard. Więcej informacji o certyfikacie europejskim: www.efcb.eu.  Wdrożone zmiany wzmacniają praktyczne aspekty certyfikatu i gwarantują aktualność wymogów certyfikacyjnych i ich adekwatność dla dzisiejszej praktyki bankowej. Bardzo istotną zmianą w nowej certyfikacji jest nowa forma egzaminu i obowiązkowy program stałego rozwoju zawodowego.

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E jest elementem Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Zdanie egzaminu EFCB 3E oznacza otrzymanie certyfikatu europejskiego i jednocześnie uprawnia do ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Już blisko 14 600* pracowników zatrudnionych w bankach (i nie tylko) w Europie uzyskało certyfikat EFCB. W Polsce jest to 4 755 osób*.

Do kogo?

  • Certyfikacja EFCB 3E jest adresowana do wszystkich pracowników instytucji finansowych oraz osób zainteresowanych karierą w tym sektorze.
  • Osoba ubiegająca się o certyfikat europejski powinna wykazać się bazową wiedzą ogólnobankową, zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi opracowanymi przez międzynarodowy zespół ekspertów. Zakres wiedzy, jaką powinna się wykazać osoba ubiegająca się o ten certyfikat jest aktualizowana i dostosowywana do zmian zachodzących na rynku finansowym.


Jak zdobyć certyfikat?

Aby zdobyć Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E  należy przystąpić do pisemnego egzaminu w formie testu. Egzamin prowadzony jest w języku polskim.


Jaka ścieżka prowadzi do uzyskania certyfikatu?

  • WIB realizuje program Europejskie Studium Bankowości EFCB 3E przygotowujący do egzaminu w formule otwartej, dla wszystkich zainteresowanych oraz wewnętrznej, wyłącznie na zlecenie Klienta. Instytucje zainteresowane tym stopniem zawodowym prosimy o kontakt z Opiekunem modułu.
  • Do egzaminu można przygotować się samodzielnie. Wiodącym dokumentem w procesie przygotowania kandydatów do egzaminu ECB EFCB 3E są wymagania egzaminacyjne, określone w Standardzie Dyplomowanego Pracownika Bankowego, zawierającym Cele egzaminacyjne EFCB 3E opracowane przez European Banking and Financial Services Training Association, do pobrania tutaj. W przygotowaniu do egzaminu rekomendujemy podręcznik „Bankowość dla praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”, który jest do pobrania nieodpłatnie..


Pobierz podręcznik w formatach:
Podręcznik jest rekomendowany przez ZBP przy przygotowaniu się do egzaminu, natomiast poszczególne zagadnienia mogą być pogłębiane lub uzupełniane na podstawie dostępnej na rynku innej literatury i źródeł internetowych.

Szerzej o certyfikacji w artykule w Karierze w Finansach.

 

Regulamin Egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Regulamin Programu Stałego Rozwoju Zawodowego ECB EFCB 3E

Deklaracja Uczestnictwa w Programie SRZ ECB EFCB 3E

 

*dane na koniec 2016r.