LISTA SZKOLEŃ OTWARTYCH

Adekwatność kapitałowa oraz zarządzanie płynnością – zmiany w świetle Bazylei III i CRR/ CRDIV
Bazylea III/ CRR – co musimy zmienić w podejściu do wyliczania wymogów kapitałowych
Dyrektywa PSD2 i Centralna Baza Rachunków - w jaki sposób przygotować się na rewolucyjne zmiany w prawie?
przegląd i analiza zmian w prawie z uwzględnieniem Dyrektywy PSD2, Regulacyjnych Standardów Technicznych EUNB, projektu ustawy o Centralnej Bazie Rachunków
Dystrybucja ubezpieczeń - nowe przepisy i nowe wyzwania!
Jak IDD i Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń zmienią rynek?
Efektywny system zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej - warsztaty
Uwzględnienie wpływu nowelizacji rekomendacji D i M KNF na zarządzanie ryzykiem operacyjnym
30.06.2018
Egzamin ECB EFCB 3E
2 w 1, czyli certyfikat europejski i stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej
14.04.2018 - 16.06.2018
Europejskie Studium Bankowości EFCB 3E
2 w 1: certyfikat europejski i stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego; 40h konsultacji z trenerami
12.04.2018 - 13.04.2018
Finanse behawioralne - błędy i pułapki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Lepsze zrozumienie emocji i zachowań klienta to trafniejsze doradztwo.
26.04.2018 - 27.04.2018
Instrumenty pochodne - konstrukcja i wycena, praktyczne aspekty obrotu
Wszystko o instrumentach pochodnych.
Kapitał wewnętrzny – praktyczne podejście do wyznaczania i zarządzania kapitałem wewnętrznym w kontekście wymagań nadzorczych
Rekomendacje praktyka, jak zmienić podejście do zarządzania kapitałem wewnętrznym pozostając w zgodzie z nowymi regulacjami nadzorczymi
Krzywa dochodowości - konstrukcja i zastosowania w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej
Specjalistyczna wiedza w rękach doskonałego eksperta-praktyka
20.04.2018
Outsourcing - stosowanie w praktyce bankowej
Outsourcing - co wolno, a czego nie wolno w działalności bankowej
18.05.2018
Praktyczne podstawy ewidencji księgowej w bankach
Ewidencja bankowa bez tajemnic
Regulacje MIFID II i MIFIR – prawo unijne i ich wdrożenie do prawa polskiego
Ochrona interesów klienta oraz zarządzanie procesem produktowym
Studium Dealerów Rynków Finansowych
W każdej edycji bardzo wysokie oceny uczestników; pod auspicjami ACI Polska
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, poziom III
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIA, poziom I
Kurs e-learningowy, wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych
Studium Doradztwa Finansowego EFPA EIP, poziom II
Kurs e-learningowy, wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla pracowników świadczących poradę ogólną w zakresie produktów inwestycyjnych
Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV
Studium Planowania Finansowego EFPA EFP, poziom IV
Ustawa o Kredycie Hipotecznym-Nowe wymagania kwalifikacyjne 2017!
Przygotowanie pracowników do oferowania i obsługi kredytów hipotecznych zgodnie z nowa ustawą
Vademecum rynku kapitałowego z elementami makroekonomii i bezpieczeństwa obrotu
Rynek kapitałowy dla pracowników instytucji finansowych, którzy chcą lepiej poznać otoczenie biznesowe. Gra inwestycyjna
25.04.2018 - 26.04.2018
Warsztaty dla analityków kredytowych: analiza ekonomiczno-finansowa mikro i MSP
Intensywne warsztaty z Supertrenerem WIB, które sprawią, że od teraz analiza ekonomiczno-finansowa mikro i MSP będzie szybka i efektywna
16.04.2018 - 17.04.2018
Wycena transferu funduszy (FTP): praktyczne rozwiązania i studia przypadków
System FTP w praktyce bankowej
19.04.2018 - 20.04.2018
Zarządzanie ryzykiem kredytowym - najlepsza praktyka rynkowa a wymogi nadzorcze
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w rękach praktyka
Zasady funkcjonowania banku komercyjnego - bankowość w pigułce
Prawdziwa piguła wiedzy bankowej: działa szybko (2 dni), pozostawiając długotrwałe efekty (wiedza + materiały szkoleniowe); lekkostrawna (przystępny trener); rekomendowana przez początkujących bankowców (świetne recenzje).