Projekty
Jesteś pracownikiem sektora finansowego? Zdobądź nowe umiejętności. Potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem zawodowym. ...

Szkolenia

×Sektorowy projekt „Bankowcy dla Edukacji” dostarcza rzetelnej wiedzy ekonomicznej uczniom, studentom, pracownikom bankowym i seniorom. ...

Bankowcy dla Edukacji

×BAKCYL - projekt oparty na strategicznym, długofalowym partnerstwie firm i instytucji sektora bankowego w Polsce, którego celem jest edukacja młodzieży. ...

Bakcyl

×Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w warunkach rywalizacji konkursowej. ...

Liga akademicka

×ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego WIB ma charakter naukowo-badawczy i analityczny. ...

Alterum

×Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego rozpoczyna działalność. Celem Rady jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb szybko zmieniającego ...

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego

×

Projekty

Szkolenia

Jesteś pracownikiem sektora finansowego? Zdobądź nowe umiejętności. Potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem zawodowym.

Bankowcy dla Edukacji

Sektorowy projekt „Bankowcy dla Edukacji” dostarcza rzetelnej wiedzy ekonomicznej uczniom, studentom, pracownikom bankowym i seniorom.

Bakcyl

BAKCYL - projekt oparty na strategicznym, długofalowym partnerstwie firm i instytucji sektora bankowego w Polsce, którego celem jest edukacja młodzieży.

Liga akademicka

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w warunkach rywalizacji konkursowej.

Alterum

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego WIB ma charakter naukowo-badawczy i analityczny.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego rozpoczyna działalność. Celem Rady jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb szybko zmieniającego się sektora usług finansowych.

Filmy

MIFID - Nadchodzi MiFID II - wyzwanie dla banków. Zobacz jakie nowe rozwiązania szkoleniowe i certyfikacyjne przygotował WIB.

Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, Prezesem Związku Banków Polskich o Konkursie BANRISK.

Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie BAKCYL - film z marca 2016 r.